Our team

Lara Lychagina — Editor — in-Chief, publisher

Aleksey Kiselev – Publisher

Aleksandr Karabanov – Publisher

Kseniya Naumova – Publisher

Dmitriy Kazachenok – Publisher

Lyubov Yulchayeva – Deputy editor-in-chief

Tatiana Volkovskaya – Commercial department

Ingrida Kim – PR

Matthew Smith – Translator

Grace Watson — Translator

Alina Vladimirova – Assistant editor in chief

Darya Voloshkina – PR department

Vera Zashikhina – Layout design

Vasiliy Stitsey – Layout, prepress

Anna Rybakova – Commercial director

Yuliya Bushunova – Assistant editor

Elina Klepikova – Beauty director

Yelena Landa – Marketing director

Viktoriya Rubina – Website editor

OOO «Info Market Servis» – Logistics

Shukhrat Yusupov – Photographer

Angelina Miro – Photographer

Shamil Khairtdinov – Photographer

Andrey Marudenko – Photographer